arrow_drop_up arrow_drop_down

Wie is er verantwoordelijk voor ziekteverzuim?

Stress op de werkvloer is een steeds groter wordend probleem. Ons brein wordt voortdurend geprikkeld, we werken in lawaaierige kantoren, er zijn deadlines die gehaald moeten worden, we hebben geen tijd om te herstellen en we moeten carrière maken en ambitieus zijn.

Iedereen is zich ervan bewust dat mentale gezonheid de grootste oorzaak is van ziekteverzuim binnen organisaties. Wie is er aansprakelijk voor de heersende stressklachten in de organisatie? En wie is er verantwoordelijk om deze klachten te voorkomen? We wijzen graag anderen of externe factoren aan als oorzaak voor onze klachten.

Maar om stress en burn-out in de organisatie te voorkomen, moet iedereen zich verantwoordelijk voelen. Binnen een organisatie draagt iedereen een steentje bij aan een prettige werkomgeving en het herkennen en aanpakken van stressoren.

Wie is er verantwoordelijk voor ziekteverzuim?

Werknemer

Medewerkers geven hun leidinggevenden of hun collega’s wellicht de schuld of andere factoren als het weer of hun opvoeding. Het is makkelijk om de buitenwereld de schuld te geven, want daarmee zeg je dat jij er zelf niets aan kunt doen. Het wordt je aangedaan. Maar het gevolg is dat je jezelf zwak en zielig gaat vinden.

De oorzaak ligt buiten je. Je kunt het niet veranderen. Natuurlijk heb je te maken met dingen die buiten jouw macht liggen. Je hebt nu eenmaal geen invloed op het weer en je kunt niet jouw verleden veranderen en ook niet jouw collega’s en leidinggevenden. Maar iedere medewerker is wel verantwoordelijk voor zijn eigen succes en voor hoe hij in het leven staat. Wat kun jij zelf doen om stress op je werk te verminderen?


>> Lees ook:
Vraag je je weleens af wat je voor je medewerkers kunt doen om het niet zover te laten komen? Wellicht zijn er een hoop preventieve maatregelen waar je aan denkt. Maar voordat je stappen onderneemt, zou het goed zijn jezelf af te vragen: weet ik eigenlijk wel echt wat een burn-out is? En hoe kan ik een burn-out bij mijn medewerkers herkennen?Waarom zou iedere leidinggevende zich moeten verdiepen in burn-out?

Is de werknemer verantwoordelijk voor ziekteverzuim?

Interventies als werknemer

Start met de basisvoorwaarden: Je kunt ten eerste een goede planning maken en een to-do-list. Probeer een overvolle agenda te vermijden. Begin niet met een volgende taak als je de vorige nog niet af hebt. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving, want een schone en opgeruimde omgeving zorgt voor meer orde in je hoofd. Leer te delegeren, leer nee te zeggen en wees assertief. Zorg voor goed contact met je collega´s. Heb je gezonde leefgewoonten of is er ruimte voor verbetering? En ten slotte: reserveer elke dag een momentje voor jezelf.

Ga vervolgens aan de slag met de diepere dingen: Om stress op je werk te verminderen, moet je achterhalen wat bij jou stress veroorzaakt. Weet je niet goed wat er van je wordt verwacht? Heb je moeite om de deadlines te halen? Als je de stressfactoren kunt benoemen, kun je actie ondernemen. Heb je te maken met overbelasting? Wellicht kun je de werkdruk verminderen door het bespreekbaar te maken bij de leidinggevende of misschien moet je leren sneller tevreden te zijn en de lat iets lager te leggen.

Is de leiddinggevende verantwoordelijk voor ziekteverzuim?

Leidinggevende

Leidinggevenden dragen een zeer grote verantwoordelijkheid voor stresspreventie binnen de organisatie. Hoe staat de directie in het bedrijf tegenover stress? Is deze een taboe die onder de mat wordt geveegd? Of zijn leidinggevende zich bewust van hun belangrijke rol? Er is ondertussen steeds meer inzicht in de manier waarop stress werkt en hoe klachten kunnen worden voorkomen. Gelukkig zien steeds meer leidinggevenden in dat zij een grote rol spelen in het voorkomen van een burn-out.

Als leidinggevende ben je degene die als eerste signalen opvangt. En wanneer je die stresssignalen opvangt, is het de kunst dat je er goed op anticipeert. Merk je dat een medewerker vergeetachtig en prikkelbaar is? Maakt hij meer fouten of daalt zijn productiviteit? Of zijn en er meer conflicten op de werkvloer? Herken deze als stresssignalen en kom in actie.


>> Lees ook:
Een werknemer met stress. Wat moet je doen als leidinggevende?

Hoe ziekteverzuim beperken?

Interventies als leidinggevende

Maak werkstress bespreekbaar in je organisatie. En zorg ervoor dat jij aanspreekbaar bent. Voelen de medewerkers in het bedrijf zicht vrij om op je af te stappen als ze ergens mee zitten? Als je stesssignalen meent te herkennen, bespreek deze dan onder vier ogen en zoek samen naar een oplossing. Het zal iedere medewerker goed doen als hun leidinggevende aandacht voor het probleem heeft en met ze meedenkt.

Ten slotte ben jij als leidinggevende verantwoordelijk voor de werkdruk, omdat jij degenen bent die het werk geeft. Geef je meer werk aan je medewerkers dan ze aankunnen? Of geef je bepaalde medewerkers extra werk, omdat zij hun werk altijd zo snel en goed doen? Wellicht kan het werk op een andere manier verdeeld worden of kan de werkdruk op een andere manier verlaagd worden.

Je kunt ook overwegen de e-mailetiquetten te veranderen of de strakke vergadercultuur aan te pakken. Ook kun je de productiviteit van medewerkers verhogen en hun vitaal houden door je te focussen op het versterken van je medewerkers. Je kunt bijvoorbeeld producten en diensten aanbieden die ze gezond houden en de werkomgeving verbeteren.

Wie heeft de verantwoordelijkheid over ziekteverzuim?

HR

Organisaties zien in dat zaken als de aard van het beroep, de manier van werken, de omgang met collega’s en leidinggevenden een grote invloed hebben op hoe medewerkers het werk ervaren. Hun werkbeleving kan leiden tot gemotiveerde werknemers, maar anderzijds ook tot stress en een burn-out. Als HR-manager / medewerker ben je betrokken bij het algemeen welzijnsbeleid van het bedrijf. Stresspreventie zou een belangrijke plaats in moeten nemen in dit beleid.

In veel organisaties wordt echter meer aandacht besteed aan stressinterventie dan stresspreventie. Ze komen pas in actie als het kwaad al is geschied, als duidelijk wordt dat stress een te grote kost wordt of als er veel medewerkers uitvallen met een burn-out. In het verzuimbeleid richten ze zich op het zo snel mogelijk verminderen van ziekmeldingen en gaan daarbij voorbij aan de oorzaken van het verzuim. Te weinig aandacht voor preventie leidt indirect tot hoger verzuim en lagere arbeidsparticipatie.

Neem daarom in het personeelsbeleid tijdig maatregelen om werkstress te voorkomen, problemen op de werkvloer te signaleren en stressreacties te verminderen. HR-managers kunnen stressklachten voorkomen door de oorzaken of risicofactoren weg te nemen. Houd een onderzoek binnen je organisatie. Breng samen met je medewerkers de stressfactoren in kaart en bespreek hoe deze aangepakt kunnen worden.

Als er al stressklachten aanwezig zijn, moeten die zo snel mogelijk opgespoord worden, zodat de klachten zich niet verder tot gezondheidsproblemen ontwikkelen. Schakel een deskundige in als deze niet in het bedrijf aanwezig is. Met een goed preventiebeleid kun je langdurig ziekteverzuim door stressklachten voorkomen.

Is een bedrijf verantwoordelijk voor ziekteverzuim?

Wie is er verantwoordelijk voor ziekteverzuim?

Een goed antwoord op de vraag: ”wie is er verantwoordelijk voor ziekteverzuim?” kent dus meerdere mogelijkheden. Het is interessant om de vraag om te draaien: Wie is er gebaat bij de preventie van ziekteverzuim? Dat zijn in ieder geval alle partijen!

Gerelateerde artikelen

 

Milltain BV

Trainingen t.b.v. stresspreventie

Wilt u dat uw leidinggevenden daadwerkelijk het open en eerlijke gesprek durven aangaan met de medewerkers ten aanzien van de gewenste bedrijfscultuur, gekoppeld aan de kernwaarden en een preventieve aanpak ter voorkoming van chronische stress en burn-out?

 

Maak kennis met de stresspreventietrainingen van Milltain:

  • Coaching en begeleiding op elk level binnen de organisatie (strategisch, leidinggevenden en medewerkers)
  • Aan de hand van een diepgaande bedrijfscheck een gericht plan van aanpak
  • Leidinggevenden ontdekken hoe om te gaan met medewerkers met burnout
  • Vitalere en fittere medewerkers waardoor een daling van het ziekteverzuim
  • Veilige omgeving met autonome medewerkers die helder communiceren.

 

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Milltain en Meulenberg Training & Coaching. Samen met mijn team van trainers geven we stresspreventie trainingen binnen organisaties. Hiermee proberen we aan de voorkant te voorkomen dat er sprake is van ziekteverzuim door stress (of erger burnout). In onze blogs delen we alle onze kennis met leidinggevenden binnen bedrijven.
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies