arrow_drop_up arrow_drop_down

Waarom werknemers niet om hulp vragen: de belangrijkste oorzaken

Je observeert al een tijdje die ene medewerker die je altijd maar in zijn eentje ziet doorploeteren. Terwijl je andere medewerkers ziet overleggen en ziet samenwerken, werkt hij bijna altijd alleen en stelt hij weinig tot geen vragen. Hij werkt vaak over, maar maakt daar geen probleem van. Hij lijkt een echte doorzetter.

Waarom moet dit een alarmsignaal zijn voor jou als leidinggevende? Een medewerker die veel hooi op zijn vork neemt, zal op den duur steeds gestresster raken. Medewerkers die om hulp vragen, ervaren minder stress dan medewerkers die geen hulp vragen.

Als iemand geen steun ontvangt, ontstaat er ongezonde stress of deze neemt toe. Het is voor jou dus van groot belang dat medewerkers om hulp durven vragen. Waarom vraagt een medewerker niet om hulp? En hoe kun jij deze medewerker helpen?

Medewerkers die geen hulp vragen

Dieperliggende factoren

Veel medewerkers vinden het lastig om om hulp te vragen. Ze denken dat om hulp vragen een teken van zwakte is en dat je dom overkomt als je vragen stelt. We leven in een maatschappij waarin het belangrijk is zo zelfstandig mogelijk te zijn. Een onderzoek op de Harvard-universiteit toont aan dat 5 op de 10 medewerkers niet om hulp vragen aan hun leidinggevende, omdat ze bang zijn onbekwaam over te komen.

Het onderzoek werd gehouden onder 300 medewerkers. Aan deze 300 medewerkers werd gevraagd om om hulp te vragen aan een collega om een probleem op te lossen. Of ze wel of niet om hulp vragen, werd gemeten op een schaal van 1 tot 7. De meesten resulteerden 1 of 2 op deze schaal, wat betekent dat ze niet of nauwelijks om hulp vragen. De meesten gaven de voorkeur om hulp buiten de organisatie te vragen in plaats van aan een collega.

Waarom? De medewerkers denken dat om hulp vragen, betekent dat ze niet in staat zijn zelfstandig hun werk uit te voeren. Meer dan de helft van de deelnemers gaf aan niet om hulp te vragen uit angst dat het hun imago zou beïnvloeden. Ze vinden het niet professioneel overkomen als iemand om hulp vraagt. Hoe kun je deze gedachtegang doorbreken?

Help je medewerkers inzien dat om hulp vragen een teken is van zelfredzaamheid. Een medewerker komt juist onbekwaam over als hij zit te knoeien en te twijfelen. Als hij om tips en uitleg vraagt, laat hij zien dat hij het goed wil doen en dat hij samenwerking waardeert.

Hulp aanbieden aan medewerkers

De rol van de leidinggevende

Een andere factor waarom medewerkers niet om hulp vragen, kun jij als leidinggevende zijn. Hoe kom je over op je medewerkers? Als je iemand bent die afstandelijk is of intimiderend overkomt, kan het voor je medewerkers een grote stap zijn om jou om hulp te vragen.

Wees oprecht geïnteresseerd in je medewerkers en sta voor ze klaar. En ben jij iemand die altijd een luisterend oor biedt? Als medewerkers met een probleem komen en het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd, zullen ze niet zo snel nog een keer naar jou toekomen. Als een medewerker op je af stapt met een vraag, sluit dan je laptop of computer en kijk niet op je telefoon.

Luister aandachtig naar de persoon die voor je staat. Als je dit doet, zullen ze sneller geneigd zijn naar jou toe te komen voor hulp.


>> Lees ook:
Om stress en burn-out in de organisatie te voorkomen, moet iedereen zich verantwoordelijk voelen. Binnen een organisatie draagt iedereen een steentje bij aan een prettige werkomgeving en het herkennen en aanpakken van stressoren.

De vraag is dus:
Wie is er verantwoordelijk voor ziekteverzuim?

Persoonlijke drijfveren

Sommige medewerkers aanvaarden geen hulp uit angst om de controle te verliezen. Ze zijn bang dat als zij het niet zelf doen, het niet goed gebeurt. Dit is vooral een punt voor perfectionistische medewerkers. Deze medewerkers moeten leren vertrouwen op hun collega´s en ze moeten de voordelen gaan inzien van hulp aanvaarden.

Het geeft meer rust en ruimte in je hoofd als je je niet meer voor alles verantwoordelijk voelt, maar juist de verantwoordelijkheid deelt. Andere medewerkers blijven doormodderen, omdat ze denken: ik heb deze opdracht aangenomen, dus ik moet er ook zelf de gevolgen van dragen. Ik moet mijn eigen boontjes doppen.

Het is belangrijk dat medewerkers die zo denken, gaan inzien dat het niet altijd hun fout is als iets niet lukt of als ze ergens niet uitkomen. Geef als leidinggevende je medewerkers nooit het gevoel dat je hen beoordeelt op de vragen die ze stellen of dat ze lastig zijn als ze je om hulp vragen.

Verzeker hen dat ze niet onbekwaam overkomen als een probleem tegenkomen. Ook gaat het niet altijd om hoe snel een opdracht klaarkomt. Een medewerker krijgt veel meer voor elkaar als hij niet alles alleen probeert te doen. Een Afrikaans spreekwoord luidt: ´Alleen ga je sneller, samen komt je verder.´

Medewerkers vragen niet om hulp: de oorzaken

Waarom werknemers niet om hulp vragen: de oplossing

De meeste leidinggevende vinden het prettig als hen vragen worden gesteld. Ze weten dan wanneer en waar je moeite mee hebt. Het is frustrerend als een medewerker niet op je af stapt als hij een probleem heeft, want zo kan er geen oplossing voor het probleem worden gevonden. Het kan zelfs uiteindelijk tot verlies leiden als het probleem niet wort aangepakt.

Maar een nog belangrijker reden is dat wel of geen hulp vragen invloed heeft op de gezondheid van je medewerkers. Wetenschappers zijn het er al lang over eens dat sociale steun beschermt tegen de negatieve effecten van stress. Moedig je medewerkers daarom aan om om hulp te vragen en zorg ervoor dat ze zich vrij voelen om met elke vraag op je af te stappen.

Om het vertrouwen van je medewerkers te winnen, zou het goed zijn als jij als leidinggevende iemand bent die zijn eigen fouten toe durft te geven. Maak duidelijk dat fouten maken bij het leerproces hoort. Je kunt nu eenmaal niet alles weten. Daarom is het goed om vragen te stellen. Bovendien geeft het anderen een goed gevoel als je vragen stelt. Je biedt ze de kans anderen te helpen, advies te geven of nieuwe dingen te leren.

Vaak is een medewerker zich niet bewust van zijn angst om vragen te stellen. Merk je dat een collega hier moeite mee heeft? Spreek hem er dan eens op aan. Wanneer hij zich ervan bewust is, kan hij veranderen. Help je medewerkers de voordelen in te zien van hulp vragen en verminder zo stress binnen jouw bedrijf.

Gerelateerde artikelen:

Milltain BV

Trainingen t.b.v. Werknemers om hulp leren vragen

Wilt u dat uw leidinggevenden daadwerkelijk het open en eerlijke gesprek durven aangaan met de medewerkers ten aanzien van de gewenste bedrijfscultuur, gekoppeld aan de kernwaarden en een preventieve aanpak ter voorkoming van chronische stress en burn-out?

 

Maak kennis met de stresspreventietrainingen van Milltain:

  • Coaching en begeleiding op elk level binnen de organisatie (strategisch, leidinggevenden en medewerkers)
  • Aan de hand van een diepgaande bedrijfscheck een gericht plan van aanpak
  • Leidinggevenden ontdekken hoe om te gaan met medewerkers met burnout
  • Vitalere en fittere medewerkers waardoor een daling van het ziekteverzuim
  • Veilige omgeving met autonome medewerkers die helder communiceren.

 

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Milltain en Meulenberg Training & Coaching. Samen met mijn team van trainers geven we stresspreventie trainingen binnen organisaties. Hiermee proberen we aan de voorkant te voorkomen dat er sprake is van ziekteverzuim door stress (of erger burnout). In onze blogs delen we alle onze kennis met leidinggevenden binnen bedrijven.
Channa Van Opstal
Door

Channa Van Opstal

op 14 June 2020

Interessant artikel! Is er toevallig ook een referentielijst? Ik ben geintereseerd in het onderzoek dat op de Harvard universiteit heeft plaatsgevonden.

Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies