arrow_drop_up arrow_drop_down

Opnemen verlofdagen van werknemers stimuleren of niet?

Opnemen verlofdagen van werknemers stimuleren of niet? Wat zou voor jou als werkgever het beste zijn? En voor de werknemer?

De regelgeving

Als werkgever moet je in principe instemmen met de verlofaanvraag van je werknemer. Je kunt natuurlijk bezwaar maken als een vakantieaanvraag grote problemen oplevert voor de bedrijfsvoering, zogenaamd ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Als werkgever moet je dan natuurlijk wel toestaan dat je werknemer op een ander moment vakantie mag opnemen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen die je werknemers ontvangen kunnen andere regels van toepassing zijn.

Verplichte opname vakantiedagen: Je werknemer moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Dus als werkgever mag je daar geen bezwaar tegen maken en je mag dus ook geen beroep doen op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

De noodzaak van verlof opnemen

Iedereen kent vast wel een collega die tegen het einde van het jaar nog een bulk aan opgespaarde (verlof) uren heeft openstaan. Het opsparen van dit verlof is niet verboden, maar is het wel wenselijk? Niet alleen vanuit financieel oogpunt zul je als werkgever niet staan te springen op werknemers die tegen het einde van het jaar een verzoek indienen om uitbetaling van de opgespaarde verlofuren, waarvoor je wellicht helemaal geen budget hebt gereserveerd.

Het verplicht laten opnemen van verlof gaat wellicht ook een stap te ver. Toch lijk het wenselijk om je werknemers te motiveren om hun verlof (tijdig) op te nemen. De boog kan namelijk niet altijd gespannen blijven en het is zeker belangrijk dat werknemers kunnen ontspannen en afstand nemen van hun werk om bijvoorbeeld overbelasting te voorkomen.

Opnemen verlofdagen van werknemers stimuleren

Je mag enerzijds uitgaan van eigen verantwoordelijkheid van je werknemer. Anderzijds is het belangrijk dat je als werkgever of HR adviseur “feeling” houdt met de werkvloer. Het structureel bijhouden van verlofoverzichten en werknemers hierop aanspreken lijkt natuurlijk een vanzelfsprekendheid. Maar toch is het zeker zo belangrijk dat je contact houdt met de werkvloer. Dat je vroegtijdig signalen van eventuele overbelasting en hoge werkdruk bij je werknemers herkent. Dan kun je ook makkelijker het gesprek aangaan en wellicht richting geven aan de beheersing van de verlofaanvragen.

Bij werknemers waar je ziet dat er overbelasting kan ontstaan is opname van verlof en even gas terugnemen zeer wenselijk. Natuurlijk moeten de werkzaamheden op tijd af en voorkomen worden dat het werk blijft liggen. De keuze tussen opnemen van verlofdagen of kans op uitval van zieke werknemers is natuurlijk duidelijk. Zorg dragen dat je werknemers voldoende verlof kunnen opnemen is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Je zult je werknemers ook tegen zich zelf moeten beschermen. Noem het misschien maar een onderdeel van preventie maatregelen om ziekteverzuim op termijn tegen te gaan.

Misschien vind je dit ook interessant..

teamspiritWie zijn wij?

Milltain ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burnout kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiele leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen).

Wij informeren je graag over onze trainingen:

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Milltain en Meulenberg Training & Coaching. Samen met mijn team van trainers geven we stresspreventie trainingen binnen organisaties. Hiermee proberen we aan de voorkant te voorkomen dat er sprake is van ziekteverzuim door stress (of erger burnout). In onze blogs delen we alle onze kennis met leidinggevenden binnen bedrijven.
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies