arrow_drop_up arrow_drop_down

Burn out preventie: het voorkomen van burn out bij werknemers

Burn out preventie: het voorkomen van burn out bij werknemers: De laatste jaren komen burn-out en stress steeds vaker voor in de gemeenschap. Het kan zijn dat je het zelf ervaart op je werk of misschien iemand kent in je directe omgeving die hiermee te maken heeft. Dieper op ingaand wat een burn-out is en als er iets gedaan kan worden om het te voorkomen.

 

Begin zelf met burn out preventie:

Download ons gratis toolkit, vol met handigheden om verzuim te verminderen

 

Stress en burn-out bij werknemers

Over het algemeen hoort stress in ons dagelijks leven. Dit kan vaak een goede bijdrage leveren, indien je prestaties, verslagen moet afmaken of inleveren. Stress kan een gevaar zijn voor de gezondheid, vooral als het te lang aanhoudt en onvoldoende ruimte is voor ontspanning. Voorts kan dit leiden tot diverse klachten. Wanneer er langdurige klachten zijn van stress en je niet op tijd ingrijpt, kan dit leiden tot overspanning of een burn – out. Als dit binnen een bedrijf begint te etaleren is het verstandig om maatregelen te treffen in de vorm van een burn out preventie programma.

Lees ook: stress herkennen bij werknemers

 

Zaken die kunnen leiden tot stress en een burn-out

Er zijn diverse zaken die kunnen leiden naar stress en de kans kunnen vergroten op een burn-out.
Hieronder worden wat punten opgenoemd:

  1. Er zijn mensen met verschillende persoonlijkheden, karaktereigenschappen wat het oplopen van een burn-out niet uitsluit. Dan denk je aan; de perfectionist, die
    door omstandigheden zijn doel niet kan bereiken of een persoon met te hoge verwachtingen, die na het geleverde werk teleurgesteld raakt om een niet indrukwekkende beloning.
  2. Mensen die door hun privé omstandigheden een burn-out in de hand werken. Dan denk je aan; financiële- of gezondheidszorgen, verlies van naasten, traumatische ervaringen etc.
  3. Vaak kan je werksituatie en de inhoud van het werk leiden tot chronische stress en burn-out door routinematig werk. Als medewerker of directie geen invloed hebben op werkomstandigheden, een slechte werksfeer, zware werkbelasting, onregelmatige werktijden, intensiteit van werk, tijdsdruk zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke oorzaken.

Lees ook: de rol van de leidinggevende bij verzuim

 

maatregelen burn out

 

Stress en burn-out in relatie met veiligheid.

De kans kan verkleind worden, doordat een werknemer zich veilig voelt binnen het bedrijf. Over het algemeen ervaren werkgevers burn-out klachten of stress door veelvuldig verzuim of verminderde prestaties van werknemers. Hier speelt veiligheid een grote rol. “Waarom veiligheid?”, zal je denken. Het is van groot belang dat een werknemer zich veilig en op zijn gemak voelt op de werkplek. Ook dat er geen onterechte sancties worden getroffen voor het uiten van een eigen mening over het werk of gang van zaken binnen het bedrijf. Als dat niet zo is, zullen de prestaties verminderen etc.

Als de werknemer zich veilig en gewaardeerd voelt, weerspiegelt dat zich in de prestatie. Hetgeen betekent dat ook de werkgever zich minder druk hoeft te maken. Veiligheid en zekerheid zorgen voor een prettige werksfeer. Er zal rekening gehouden moeten worden dat een ieder zijn of haar leefsituatie verschillend is en dat door onvoorziene omstandigheden wat vrije tijd nodig is om te herstellen. Het is van belang dat bedrijven/ondernemingen hiervan op de hoogte zijn en dat dit gewaarborgd wordt, zodat medewerkers weten dat het “oke” is aan te geven dat zij het tijdelijk niet redden.

Meer over veiligheid op de werkvloer: Medewerkers meer open laten zijn

 

 

Praktische trainingen die bijdragen aan burn out preventie:

Training stressmanagement voor leidinggevenden

Training omgaan met stress voor werknemers

 

 

Stress en burn-out in relatie met communicatie

Over het algemeen gaat communiceren met mensen moeilijk. Of beter gezegd, is het niet altijd eenvoudig. Een ieder met zijn/haar eigen mening, waarden en normen vanuit verschillende perspectieven. Om hiermee aan te geven dat een ieder een verschillend referentiekader ontwikkelt. Dit veroorzaakt dat men een ander niet begrijpt of weigert te begrijpen.

Duidelijkheid geven aan werknemers is belangrijk om burn-out danwel stress te voorkomen. Veel stress/ ruis ontstaat doordat er vaag en wollig gecommuniceerd wordt. Zo ontstaan er verkeerde verwachtingen en wensen.

Ook in geval van een burn-out, is het moeilijk de werkgever duidelijk te maken dat een medewerker bepaalde werkzaamheden niet kan uitvoeren.

Hoe vergemakkelijk je het begrijpen van iemand die een burn-out heeft gehad? Het eerste wat je moet doen is afstand nemen van je eigen referentiekader en proberen om in de schoenen van de desbetreffende persoon te staan. Dat wil niet zeggen dat jij geen gelijk hebt of je ideeën niet goed zijn, maar simpelweg om de ander beter te begrijpen. Dit kan maken dat de communicatie veel soepel verloopt. Lijkt eenvoudig, maar het is niet altijd zo.

Lees ook: samenwerking bevorderen

 

Vitaliteit

Een vitale werknemer omvat drie kern dimensies: energie, motivatie en veerkracht. Wanneer men deze 3 kern dimensies bezit, bruist zo een medewerker van energie. Deze is dan heel actief binnen de samenleving en gemotiveerd in het uitoefenen van zijn/haar werk. Deze kan beter omgaan met dagelijkse problemen en uitdagingen. Is ook sneller om de draad op te pakken, na een negatieve gebeurtenis.

Vitaliteit ontstaat door een combi van gezond bewegen en een gezonde geestelijke toestand. Het bevorderen van beweging en een gezonde mate van persoonlijke ontwikkeling / loopbaan

Lees ook: werknemers gezond

 

Leiderschap

Als leidinggevende is het belangrijk hoe je omgaat met stress. Ben je ondersteunend naar je medewerkers toe, dan zal het stressniveau naar beneden gaan, de burn-outgevallen zullen afnemen waardoor het werkniveau zal stijgen. Als je zelf stresst, kort en dominant reagert, zal juist het omgekeerde gebeuren.
Er zijn tal van leiderschapsstijlen zoals; inspirerend, directief, autoritair, wantrouwend, teruggetrokken, enzovoorts. De meest gangbare op het vlak van burn- out proof zijn, zijn het transformationele en de visionaire leiderschap. Deze zijn inspirerend en kunnen een team optrekken. Hoewel het visionaire leiderschap soms kan doorschieten naar te directief of te dominant. Je zal dan een balans moeten vinden voor een coachende stijl van leiding geven. Het doel hiervan is om alles samen te leren doen.

Lees ook: delegeren en loslaten

 

Burn out preventie: Hoe weet je dat je burn-out proof bent?

1. Wanneer je bewust technieken hanteert om een band te creëren met je medewerkers.
2. Wanneer je vaker communiceert en niet onnodig emotioneel handelt.
3. Wanneer je bewust bent van je communicatiestijl, voldoende waardering geeft aan de medewerkers en zorgt dat je met een drukverlagende taal leidt.

Kennis over stress en burn-out

Kennis hebben over dit onderwerp wilt nog niet zeggen dat het weggaat. Ook geeft kennis geeft inzicht. Er kunnen verbanden gelegd worden, waardoor je controle krijgt over jezelf en dit rust biedt. Kennis opbouwen over burn-out zal ervoor zorgen dat er minder burn-out gevallen zijn in het bedrijf.

Lees ook: de relatie tussen bedrijfscultuur en verzuim

 

Begin klein

Wanneer er veranderingsprocessen worden uitgevoerd, moet rekening gehouden worden dat die niet meteen zullen vlotten. Preventie tegen burn-out is geen uitzondering. Dit is een verzameling van verschillende processen. Deze vereisen veel tijd en kunde.

Lees ook: Ware burn out preventie betekent een cultuurverandering

 

Het doorbreken van het burn-out taboe

Anno 2018 is nog steeds te merken dat burn-out een sluier heeft. De tijd is aangebroken om dit te doorbreken, zodat werknemers open en eerlijk over hun problemen kunnen praten. Medewerkers zijn vaak bang, dat zij hun baan kwijt zullen raken of een promotie zullen missen, wanneer ze dit aangeven. Dit mag nimmer het geval zijn, want een ieder kan eens gestresst raken. Men vergeet dat medewerkers zich prettig, gemotiveerd en bovenal veilig moeten voelen op hun werkplek voor betere prestaties. Vitale medewerkers brengen een bedrijf tot bloei.

Lees ook: stress en burn-out bespreekbaar maken

 

preventie burn out

 

Preventie programma’s voor medewerkers

Een ieder streeft naar een ideale situatie op de werkplek, zodat een ieder lekker in zijn vel zit en goed kan presteren. Het team is dan enthousiast, gaat met plezier naar het werk en de targets worden bereikt. Toch kan het voorkomen dat werknemers een burn-out krijgen. De vraag die opreist, is “Loopt mijn team risico op een burn-out?”. Kunnen ze extra werk naast de primaire verantwoordelijkheden aan? Indien ja, hoelang kan iemand het volhouden? Kan het bedrijf nog steeds kwaliteit leveren? Kan het team de werkdruk aan? Wat als een werknemer uitvalt? Is het team veerkrachtig genoeg om met tegenslagen om te gaan?

Lees ook: Duurzame inzetbaarheid

 

Herkennen van een burn-out

Een burn-out kan gezien worden als een vervelende hoest en gaat niet zo snel weg. Om dit te herkennen bij een medewerker vraagt het een scherpe blik.
Het is vrij duidelijk en helder wanneer iemand een burn-out heeft. Degene is dan compleet uitgeput, moe, chagrijnig en normale handelingen/werkzaamheden lukken helemaal niet meer. Het kan dieper liggen en dan belangrijk specialistische hulp in te schakelen voor de desbetreffende persoon. De meerwaarde hiervan is dat de persoon sneller herstelt en de kans op terugkeer hiervan geminimaliseerd wordt.

Preventie is op tijd herkennen en erkennen van de signalen en vervolgens te handelen. Er zijn drie fases van onderscheiding.

1. De risico fase. Degene heeft bijna geen energie meer en een burn-out klopt aan.
2. De chronische oververmoeidheid. Geen reserve energie meer en de weerstand neemt af.
Het normaal functioneren is haast onmogelijk.
3. Instorting als tijdige ingreep uiblijft. Hierna volgt de burn-out.

Luister naar je lichaam. Het lichaam geeft altijd signalen en het is essentieel dat je die volgt, zodat tijdig kan worden gehandeld op verandering in de leefgewoonten of de werkzaamheden.

Lees ook: Signalen van burn out werknemer

 

Gericht op persoonlijke groei

Elke werknemer vindt het prettig om door te groeien en zich te ontwikkelen binnen een bedrijf. Dit zorgt voor vitaliteit en motivatie, waardoor de inzet toe zal nemen. Om fysiek goed in elkaar te zitten, moet ervoor gezorgd worden een goed balans tussen eten en drinken, voldoende lichaamsbeweging is. Inspirerende gedachten helpen aardig mee. Mentale ontwikkeling en studie zijn belangrijk voor het vergroten van referentiekader en niet te vergeten de sociaal emotionele ontwikkeling voor het empathisch vermogen. Dit geldt niet alleen voor de werknemer, maar ook de werkgever.

Indien de werkgever kiest voor vitaler en duurzaam inzetbaar personeel, dan zou er ruimte gemaakt moeten worden voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. Dit maakt je als werkgever geliefd door het tonen van medeleven.

Lees ook: ontwikkelpunten voor leidinggevenden

 

 

burn out preventie

 

Wie zijn wij?

Milltain ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burnout kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiele leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen).

Wij informeren je graag over onze trainingen: 

 

 

 

 

 

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Milltain en Meulenberg Training & Coaching. Samen met mijn team van trainers geven we stresspreventie trainingen binnen organisaties. Hiermee proberen we aan de voorkant te voorkomen dat er sprake is van ziekteverzuim door stress (of erger burnout). In onze blogs delen we alle onze kennis met leidinggevenden binnen bedrijven.
Reactie plaatsen

Wij gebruiken cookies